Menu Zavřeno

O nás

Díky vývoji je lidstvu vlastní vzpřímené držení těla. Toto napřímení nenastalo ze dne na den, bylo potřeba miliony let evoluce, aby se člověk mohl napřímit. Proč se tedy vzdávat této výsady a zahodit tolik práce a času? Současná doba, ve které převládá sedavý způsob života a práce, nás bohužel nutí potlačovat naš přirozenost. Moderní technologie umožňující nám mít vše téměř na dosah tomu také nepomáhají.
Vzpřimovací program máme každý z nás uložen hluboko v genech. Tento základní program má za úkol nejen napřimovat, ale řídí i náš pohyb vpřed a s tím spojenou stabilitu celého těla.

Naším cílem v Ideal Move je tento program u každého z nás opět nalézt a probudit zpět k životu.

Tak jako ve všem je vždy potřeba začít od základu a kde jinde na těle hledat základ pro pohyb a stabilitu než na místě, které používáme dnes a denně – na chodidlech.
Stejně jako má dům své pevné základy zapuštěné v zemi, má i tělo své základy v chodidlech. V případě, kdy má dům nekvalitně postavené základy, začne se to odrážet i na celé stavbě. Dům se otřásá, naklání, je nestabilní a postupem času tato nestabilita způsobí, že se dům rozpadne. Stejně to platí i pro lidské tělo. Jakmile jsou špatně postavená a nastavená chodidla, je nestabilní celé tělo, které se postupně rozpadá a bortí.
Naším úkolem je díky znalosti funkční podologie, na kterou se specializujeme, a znalostí správné funkce chodidel této nestabilitě předcházet a napravovat již způsobené dysbalance těla.
S našimi klienty se snažíme během tréninků znovu objevit zapomenuté, originální pohybové vzory. Pro tyto vzory není potřeba chodit daleko, stačí se podívat kolem sebe. Konkrétně na ty nejmenší z nás, kteří ještě nejsou poznamenaní vlivy okolí, a to na děti. Vývoj dětí je přirozeně nastavený a řídí se touhou objevovat, a tím se zároveň napřimovat. Proto naše klienty učíme cviky inspirované především vývojovou kineziologií.
Chodidla
S našimi klienty se snažíme během tréninků znovu objevit zapomenuté, originální pohybové vzory. Pro tyto vzory není potřeba chodit daleko, stačí se podívat kolem sebe. Konkrétně na ty nejmenší z nás, kteří ještě nejsou poznamenaní vlivy okolí, a to na děti. Vývoj dětí je přirozeně nastavený a řídí se touhou objevovat, a tím se zároveň napřimovat. Proto naše klienty učíme cviky inspirované především vývojovou kineziologií.

Jsme tým specializující se na funkční podologii. Učíme naše klienty cviky podle vrozených pohybových vzorců. Pokud je totiž pohyb ideální, pomůže nejen kompenzovat vzniklé dysbalance, ale stává se i jejich prevencí. Aplikací správné funkce chodidel řešíme především:

🦶🏻

PLOCHÉ NOHY

Řešíme problémy plochých chodidel už od dětí od 4 let. Nepodpíráme klenby vložkami, ale klenbu vytvoříme vytrénováním svalů chodidel.

👣

VBOČENÉ PALCE (HALLUX VALGUS)

Nikdo nemá křivé kosti! Pouze slabé svaly. Posilujeme tyto slabé svaly a navracíme tak palec zpět do správné pozice. Účelné řešení bez operací.

🚶‍♂️

DYSBALANCE TĚLA

Pomocí správných svalových souher učíme tělo fungovat vždy v napřímení. Ideálním pohybem tedy můžeme kompenzovat nejrůznější dysbalance v těle.