Menu Zavřeno

O nás

Vďaka vývoju je ľudom vzpriamené držanie tela prirodzené. Toto vzpriamené držanie tela nevzniklo zo dňa na deň, trvalo milióny rokov evolúcie, kým sa človek stal vzpriameným. Prečo sa teda vzdávať tejto výsady a zahodiť toľko práce a času? Žiaľ, súčasná doba, v ktorej prevláda sedavý spôsob života a práce, nás núti potláčať svoju prirodzenosť. Nepomáhajú ani moderné technológie, ktoré nám umožňujú mať všetko takmer na dosah.

Všetci máme hlboko v génoch zakorenený vzpriamovací program . Tento základný program má za úlohu nielen držať nás vzpriamene, ale riadi aj náš pohyb vpred a s ním spojenú stabilitu celého tela.

Naším cieľom v Ideal Move je nájsť tento program v každom z nás a oživiť ho.

Ako vo všetkom, aj tu musíme vždy začať od základov a kde inde na tele hľadať základ pre pohyb a stabilitu ako na mieste, ktoré používame dnes a denne – na chodidlách.

Tak ako má dom pevný základ v zemi, aj telo má svoj základ v nohách. Keď má dom zle postavené základy, začne to ovplyvňovať celú konštrukciu. Dom sa trasie, nakláňa, je nestabilný a časom táto nestabilita spôsobí, že sa dom rozpadne. To isté platí aj pre ľudské telo. Akonáhle sú nohy zle postavené a nastavené, celé telo je nestabilné a postupne sa rozpadá a rúca.

Našou úlohou je predchádzať tejto nestabilite a korigovať už vzniknuté telesné nerovnováhy vďaka znalostiam funkčnej podiatrie, na ktorú sa špecializujeme, a poznatkom o správnej funkcii chodidiel.

S našimi klientmi sa počas tréningov snažíme znovuobjaviť zabudnuté, pôvodné pohybové vzorce. Pre tieto vzory nemusíte chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť okolo seba. Konkrétne k tým najmenším z nás, ktorí ešte nie sú poznačení vplyvmi prostredia, teda k deťom. Vývoj detí je prirodzene nastavený a riadený túžbou objavovať, a teda aj napodobňovať. Preto učíme našich klientov cvičenia inšpirované predovšetkým vývojovou kineziológiou.

Chodidla

S našimi klientmi sa počas tréningov snažíme znovuobjaviť zabudnuté, pôvodné pohybové vzorce. Pre tieto vzory nemusíte chodiť ďaleko, stačí sa pozrieť okolo seba. Konkrétne k tým najmenším z nás, ktorí ešte nie sú poznačení vplyvmi prostredia, teda k deťom. Vývoj detí je prirodzene nastavený a riadený túžbou objavovať, a teda aj napodobňovať. Preto učíme našich klientov cvičenia inšpirované predovšetkým vývojovou kineziológiou.

Sme tím špecializujúci sa na funkčnú podiatriu. Našich klientov učíme cvičenia založené na vrodených pohybových vzorcoch. Ak je totiž pohyb ideálny, pomáha nielen kompenzovať vzniknuté nerovnováhy, ale stáva sa aj ich prevenciou. Aplikáciou správnej funkcie chodidla sa zaoberáme predovšetkým:

🦶🏻

PLOCHÉ NOHY

Riešime problémy s plochými nohami už u detí vo veku 4 rokov. Nepodopierame klenby vložkami, ale vytvoríme klenbu pomocou tréningu svalov chodidiel.

👣

VYBOČENÉ PALCE (HALLUX VALGUS)

Nikto nemá krivé kosti! Len slabé svaly. Posilňujeme tieto slabé svaly a vraciame palec do správnej polohy. Účelné riešenie bez chirurgického zákroku.

🚶‍♂️

DYSBALANCIA TELA

Pomocou správnych svalových kontrakcií učíme telo fungovať vždy v napriamení. Ideálnym pohybom teda môžeme kompenzovať rôzne dysbalancie v tele.